Đối với các khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn điện tử, quý khách vui lòng liên hệ Hotline hoặc kênh Facebook chat và cung cấp đầy đủ thông tin cần xuất hóa đơn!

Hotline: (+84) 988 423 453
Facebook: https://www.facebook.com/www.ash.vn

Yêu cầu xuất hoá đơn điện tử sẽ được đội ngũ ASH ghi nhận, xử lý và hoá đơn điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email đã được quý khách đăng ký trong vòng 5-7 ngày làm việc từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu đối với những đơn hàng không có phát sinh thêm yêu cầu đổi trả.